SIKBweb klein
Jaarcongres 2016
BODEM, WATER EN ARCHEOLOGIE OP DE SCHOP Bent u klaar voor de toekomst? 29 september 2016 De Reehorst te ...  Lees meer
SAM_1453 nog kleiner
Waterbodemwijzer
Waterbodemwijzer.nl geeft informatie over het goed uitvoeren van ingrepen in de waterbodem (waterbodembeheer). Per onderwerp ...  Lees meer
voordat u begint met bodemsaneren2
Voordat u begint met ...
Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Maar vaak komt er meer ...  Lees meer
Kwalibo
De KWALIBO-regeling (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) is een wettelijke regeling die beoogt de ...  Lees meer
bodembescherming_LK
Bodembescherming
Deze nieuwe website biedt ondernemers informatie over voorzieningen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen.  Lees meer
fietspad langs meanderende beek
Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie
Waterbeheer en Cultuurhistorie   Lees meer
Voorpag_pics_POKB
Platform Overheid en Kwaliteit
Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) assisteert provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de ...  Lees meer
20091113-bronbemaling_1_www_abbinkboekelo_nl
Bronbemalingen
Het doel van deze website is iedereen die met “bronbemalingen” te maken krijgt, wegwijs te maken in de verschillende ...  Lees meer
Onze tweets
Uitgebreid zoeken ▼
 
Nieuws
24-09-2016
Onder de titel ‘Bodem, water en archeologie op de schop’ gaat het SIKB Jaarcongres 2016 in op uw werk in de toekomst. Hoe gaat uw werk veranderen met de aanstaande Omgevingswet, de inzet van nieuwe technieken als de inzet van drones en sleufloos boren en de digitale informatie-uitwisseling. lees meer ...
02-09-2016
Rijkswaterstaat heeft het voornemen om drie door SIKB ingediende voorstellen voor onderzoeksprojecten in het kader van de Kennis- en Innovatieontwikkeling van
het Convenant Bodem en Ondergrond te honoreren.
 lees meer ...
01-09-2016
Op 24 augustus 2016 zijn wijzigingen op de Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Dit betekent nieuws voor onderzoek naar asbest in de bodem, de essentiële eisen en de assistentie van de geregistreerde veldmedewerker. lees meer ...
17-08-2016
De reactie termijn van het ontwerp van de herziene BRL 9335 en de ontwerpdocumenten protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9 is verlengd tot 10 september 2016. lees meer ...
16-08-2016
De reactie termijn voor het ontwerp-protocol 6003, versie 4 - Milieukundige begeleiding van handelingen in de waterbodem en waterbodemsaneringen - is verlengd tot 10 september 2016. lees meer ...
25-07-2016
Wie heeft het in zijn jeugd niet meegemaakt: je sprong over een slootje, maar de aanloop was te kort of de afzet net niet goed en je belandde midden in de sloot. lees meer ...
22-07-2016
Eind 2015 zijn enkele wijzigingen in de datastandaard SIKB0101 (inclusief Metingen) vastgesteld. lees meer ...
15-07-2016
Met de komende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (verwacht: 1 september a.s.) wordt het document “Essentiële eisen ILT toezicht” van kracht. Dit wordt de basis voor ILT-toezicht op de naleving van de eisen in beoordelingsrichtlijnen en andere documenten voor het bodembeheer. lees meer ...
13-07-2016
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft het ontwerp van SIKB-protocol 7511 versie 4, vrijgegeven voor een openbare reactieronde. lees meer ...
08-07-2016
Eind 2016 komt voor toezichthouders een speciale opsporingsapplicatie beschikbaar. Hiermee kunnen zij overtreders van milieuwetgeving op het gebied van bodem, bagger en afvalstoffengebied, zoals asbest, traceren. lees meer ...
06-07-2016
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft het ontwerp van SIKB-Richtlijn Baggervolumebepalingen versie 2, vrijgegeven voor een openbare reactieronde. lees meer ...
05-07-2016
Owww.actorregistratie.nl kan je nu nog niet zoeken op registratienummer, maar wel al alle benodigde informatie vinden over het Actorregister Archeologie. lees meer ...
05-07-2016
Onder de titel ‘Bodem, water en archeologie op de schop’ gaat het SIKB Jaarcongres 2016 in op een groot aantal actuele thema’s.  lees meer ...
05-07-2016
Dinsdag 21 juni jl. organiseerde Baggernet in samenwerking met Antea Group, Waterschap Brabantse Delta en SIKB een themadag in Hoeven. lees meer ...
28-06-2016
Het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) ziet er op toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. lees meer ...
23-06-2016
BODEM, WATER EN ARCHEOLOGIE OP DE SCHOP; Bent u klaar voor de toekomst? lees meer ...
22-06-2016
Het CCvD Archeologie heeft op 7 juni 2016 de KNA en de Beoordelingsrichtlijn 4000 (BRL) vastgesteld. lees meer ...
21-06-2016
De waaier Bodembescherming is geactualiseerd en bevat nu de wetgeving en normdocumenten van 2016. lees meer ...
21-06-2016
Een Koreaanse delegatie van het ministerie Milieu en het Koreaanse ‘RIVM’ bezocht vrijdag17 juni jongstleden Nederland. lees meer ...
17-06-2016
Tijdens de veldmiddag werd duidelijk dat er nog de nodige zorgen zijn over o.a. de kosten.  lees meer ...
17-06-2016
Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. lees meer ...